Bezpieczeństwo w sieci

SP59

03 kwietnia 2022

Brak komentarzy

Cyberbezpieczeństwo jest jednym z priorytetowych zagadnień realizowanego przez szkołę projektu eTwinning. Po raz kolejny spotkaliśmy się celem wymiany doświadczeń związanych z tym zagadnieniem. Krótka relacja z tego wydarzenia jest dowodem na to, że takie spotkania mogą być też okazją do swobodnej wymiany myśli, a relacje między uczestnikami i sposób prowadzenia dyskusji wykraczają poza sztywny ceremoniał. I taka jest idea projektu. Dziedzictwo Kulturowe ma nas przede wszystkim łączyć.

Skip to content