Bezpieczne Wakacje 2023

SP59

25 czerwca 2023

Brak komentarzy

Wakacje to czas, na który z utęsknieniem czekamy przez cały rok. Dla dzieci i młodzieży to czas wykorzystany w niezwykle ciekawy oraz kreatywny sposób. Aby wypoczynek był udany, warto pamiętać o przestrzeganiu najważniejszych zasad bezpieczeństwa i unikaniu niebezpiecznych zachowań.

Corocznie na terenie woj. śląskiego prowadzona jest akcja pt. „Bezpieczne Wakacje”.
Jej celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. śląskiego, w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych podczas wypoczynku letniego oraz zwrócenie szczególnej uwagi na: bezpieczne korzystanie z kąpieli słonecznych, profilaktykę uzależnień, propagowanie podstawowych zasad ochrony przed kleszczami oraz profilaktyki chorób zakaźnych.

Edukacja kierowana jest również do ogółu społeczeństwa podczas organizowanych akcji profilaktycznych. Podejmowane tematy wzbogacają wiedzę uczestników z dziedziny zdrowia, pozwalają wykształcić postawę prozdrowotną, umożliwią nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych nawyków zdrowotnych.


Uczniowie klas I-III w ostatnich dniach nauki przypomnieli sobie jak należy się zachowywać i jakich zasad przestrzegać, by wakacje minęły im bezpiecznie. Utrwalili też numery telefonów alarmowych i wykonali prace plastyczne związane z tym ważnym tematem. Prace zostały wyeksponowane przed salami lekcyjnymi i na gazetce w holu szkoły. Tak przygotowani, wyruszamy po wakacyjne przygody!

Skip to content