CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki

SP59

11 października 2022

Brak komentarzy

Dzieci z klasy 2c podczas zajęć świetlicowych biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.  IV edycja pod hasłem: „Podróżowanie przez czytanie” trwa od października 2022 roku do maja 2023 roku.

Celami projektu są: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej; rozwijanie aktywności czytelniczej; doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania; zachęcanie rodziców do czytania dzieciom; pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji; integracja zespołu klasowego; współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Skip to content