Informacja dla rodziców dotycząca stypendium szkolnego 2021/2022

SP59

02 września 2021

Brak komentarzy

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. stypendium szkolne) na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą w dniach: od 01.09.2021 do 15.09.2021r.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi:

  • 528,00 zł netto  stypendium przyznane od września 2021 (art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społ.)
  • 600,00 zł netto  stypendium przyznane od stycznia 2022 (art.9 ust.8  ustawy o pomocy społ.)

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami znajdują się:
Na stronie internetowej oraz u pedagoga szkolnego: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

Przyjmowanie wniosków
Wnioski będą przyjmowane w gabinecie pedagoga (sala 24) w trakcie godzin pracy

UWAGA!

Proszę upewnić się, że dostarczono wszystkie dokumenty (załączniki, oświadczenia, wniosek) oraz podano poprawny numer telefonu rodzica do kontaktu.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z pedagogiem – Ewą Krawczyk – w godzinach pracy.

Skip to content