Kangur matematyczny

SP59

19 kwietnia 2021

Brak komentarzy

W dniu 22.04.2021 o godz. 9.00 odbędzie się w formie on-line (internetowo) konkurs
,,Kangur Matematyczny”. Uczniów biorących w nim udział bardzo proszę o zapoznanie się z poniższą instrukcją:
 

Drodzy Uczniowie, uczestnicy konkursu „Kangur Matematyczny”

  • Jeśli przystępujecie do konkursu w formie zdalnej (elektronicznej), powinniście mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader DC. Program ten jest darmowy i możecie go pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/
  • Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczniom przystępującym do konkursu w formie zdalnej nie przyznaje się nagród. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczniów wskazanych przez Szkolnego Koordynatora Konkursu
  • W dniu konkursu szkolny opiekun konkursu udostępni Wam elektroniczny formularz karty odpowiedzi (plik pdf) oraz plik z zadaniami zabezpieczony hasłem (pdf). Zapoznajcie się z instrukcją zawartą na karcie odpowiedzi. Plik z kartą odpowiedzi możecie zapisywać, zamykać i ponownie otwierać, o ile pole z imieniem i nazwiskiem jest puste. Jeśli pole IMIĘ i NAZWISKO zostanie wypełnione, to po zapisaniu i zamknięciu plik jest gotowy do przesłania do nauczyciela. Wówczas możliwość wprowadzania zmian zostaje zablokowana.
  • Bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu otrzymacie od opiekuna szkolnego hasło dostępu do pliku z zadaniami. Po rozkodowaniu pliku zwróćcie uwagę na to, czy macie właściwy zestaw zadań. Jeśli nie, skontaktujcie się z opiekunem szkolnym.
  • Bezpośrednio po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązywanie zadań wypełniony plik należy odesłać do opiekuna szkolnego.

POWODZENIA!
Komitet Organizacyjny  Konkursu „Kangur Matematyczny”

Na dzień konkursu zostanie uruchomiony kanał na Teamsie – ,,Kangur”, który będzie służył jako zdalny kanał obserwacyjny uczestników konkursu. Wcześniej do 22.04 zostanie stworzona grupa uczestników i każdy uczestnik będzie poinformowany na Teamsie w kalendarzu o zdalnym uczestnictwie w ,,Kangurze”.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielam  poprzez dziennik elektroniczny lub e-maila konkursowego przypisanego do tego konkursu: kangur-59@wp.pl

W dniu konkursu pod tym adresem będzie do ściągnięcia arkusz zgodny z poziomem edukacyjnym ucznia i karta odpowiedzi, którą uczeń musi odesłać na powyższy adres e-mailowy.

Szkolny Koordynator Konkursu
Piotr Derek

Skip to content