„Obycie umila nam życie”

SP59

27 października 2022

Brak komentarzy

24 października z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbyła się w szkole debata przedstawicieli klas   4-8 na temat jakości kultury w codziennych szkolnych sytuacjach i relacjach. Uczniowie zastanawiali się nad takimi zagadnieniami jak: po co nam kultura, jakie są konsekwencje nieprzestrzegania zasad, które z nich są w szkole najczęściej łamane, co zrobić, by kulturę uczniów naszej szkoły wznieść na wyższy poziom?

W czasie dyskusji poruszone zostały m. in. zagadnienia przemocy, jakości języka, niszczenia mienia szkoły, niewłaściwego korzystania z mediów społecznościowych czy zachowania w stosunku do pracowników szkoły. Przedstawiciele klas w grupach rozpatrywali hipotetyczne, choć oparte na codziennych szkolnych obserwacjach, sytuacje. Tematy dewastacji, agresji, odrzucenia przez grupę rówieśniczą, zachowania na lekcjach wywołały burzliwą dyskusję. Postawione w czasie debaty pytania oraz wypracowane propozycje rozwiązań omówione zostaną na forach klasowych w czasie godzin z wychowawcami.

Skip to content