Światowy Dzień bez Tytoniu

SP59

06 czerwca 2022

Brak komentarzy

W ostatnim dniu maja przypada Światowy Dzień bez Tytoniu. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Tytoń. Zagrożenie dla naszego środowiska”. Uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z zagrożeniami związanymi z paleniem papierosów – niszczeniem  środowiska naturalnego, gdyż corocznie przeznacza się coraz większe obszary  gruntu pod uprawę tytoniu. Poważnym problemem staje się też utylizacja niedopałków.

Nie bez znaczenia jest również aspekt zdrowotny. Liczne choroby pustoszące nasz organizm są związane z paleniem tytoniu – są to przewlekła obturacyjna choroba płuc, gruźlica czy najgorsza z możliwych – nowotwór płuc.

Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki dla uczniów na temat szkodliwości palenia tytoniu, zaangażowali dzieci w tworzenie plakatów propagujących walkę z uzależnieniami i nałogami oraz zaprezentowali filmy o tematyce prozdrowotnej, podejmujące problem szkodliwości palenia i jego wpływu na rozwijający się organizm.

Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat zagrożeń, rozwiązując quiz tematyczny. Można się z nim zmierzyć – link  znajduje się poniżej.

Prezentacji informacji o zagrożeniach palenia tytoniu towarzyszył pokaz wybranych prac wykonanych przez uczniów klas czwartych na lekcjach przyrody.
W holu szkoły na gazetce  zaprezentowano materiały będące efektem ogólnoszkolnej akcji.

Pamiętaj –  zdrowie jest najważniejsze! Nie pal!

Plakat WHO 1 Plakat WHO 2 Plakat WHO 3 Plakat WHO 4 QUIZ O SZKODLIWOŚCI PALENIA TYTONIU Światowy dzień bez tytoniu ulotka ZAKAZ PALENIA

 

Skip to content