Szkolny Konkurs językowo-plastyczny dla klas 1-8 - "Dyniowe cuda"

SP59

16 października 2023

Brak komentarzy

W związku ze zbliżającym się dniem Dyni (30 października) w naszej szkole  zapraszamy chętnych uczniów do udziału w szkolnym konkursie językowo – plastycznym „DYNIOWE CUDA”.

Konkurs polega na wykonaniu, oryginalnej i pomysłowej pracy plastycznej przedstawiającej dynię.

Cele konkursu:

 • Głównym celem konkursu jest utrwalenie słownictwa za pośrednictwem twórczych działań artystycznych.
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia;
 • Kształtowanie umiejętności wykonania pracy plastycznej z naturalnych materiałów.
 • Wzbudzanie radości i zadowolenia z wykonanej pracy.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach.
 2. Każdy z uczestników może wykonać na konkurs jedną pracę plastyczną.
 3. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 4. Technika i format pracy dowolny.
 5. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy zgodnie z tematem konkursu ,,Dyniowe Cuda”.
 6. Dodatkowo klasy 7-8 mogą wykonać dowolne symbole związane z meksykańskim świętem DIA DE LOS MUERTOS
 7. Każda praca konkursowa powinna być podpisana na odwrocie/z tyłu: imię, nazwisko, klasa.
 8. Termin składania prac: 26 październik 2023r. (czwartek)
 9. Kryteria oceny: zgodność z regulaminem i tematem konkursu, oryginalność, pomysłowość, technika, użyte materiały, estetykę oraz samodzielność.
 10. Prace konkursową oddajemy p. Magdalenie Ziai, p. Annie Wlaźlak, p. Irenie Mróz, p. Małgorzacie Kulik lub swojemu nauczycielowi języka angielskiego.
 11. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody oraz dyplomy.
 12. Wyróżnione praca wzbogacą scenografię „Literackiego Halloween” dnia 30.X.2023r.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!

Skip to content