SZKOLNY KONKURS ŚWIETLICOWY

SP59

05 marca 2022

Brak komentarzy

SZKOLNY KONKURS ŚWIETLICOWY

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana MatejkiKatowicach.
Zapraszamy uczniów do wzięcia udziałukonkursie plastycznym: 

WIELKANOCNE SYMBOLE 

CELEM KONKURSU JEST: 

 • kultywowanie tradycji wielkanocnej; 
 • rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawychmateriałów, technik); 
 • rozwój i kształtowanie wrażliwości oraz wyobraźni przestrzennej. 

REGULAMIN: 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniówklas 1-3, uczęszczających do świetlicy szkolnej. 
 2. Praca konkursowa musi być przestrzenna, wykonana dowolną techniką plastyczną, z dowolnych i trwałych materiałów. 
 3. Kryteria oceny: zgodnośćtematyką, oryginalność, wkład twórczy, pomysłowośćestetyka wykonania, trwałość. 
 4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę – symbol (np. jajko, zajączek, kurczaczek). Nie będąprzyjmowane prace zbiorowe. 
 5. Czas trwania konkursu: od 04.03. do 31.03.2022r. 
 6. Podpisaną pracę (imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć osobiście organizatorowi konkursu (A. Zwierzyńska, sala nr 6) lub wychowawcy klasy. 
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.04.2022r. 
 8. Prace oceni komisjaskładzie: Katarzyna Gottfried (kierownik świetlicy), Wioletta Stachuła, Anna Zwierzyńska. 
 9. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Autor otrzyma dyplom oraz nagrodę. Praca przechodzi na własność szkoły. 
 10. Udział w konkursie dziecka jest jednocześnie zgodą jego rodziców/prawnych opiekunów na : ekspozycjępodpisanej pracy na wystawie szkolnej, umieszczenie jej zdjęcia oraz danych autora na stronie internetowejszkoły. 

Organizator konkursu: Anna Zwierzyńska 

Skip to content