Wielki Test Edukacyjny „PLANETA I ŻYCIE"

SP59

01 lutego 2021

Brak komentarzy

 1. W roku szkolnym 2020/2021 Wielki Test Edukacyjny „PLANETA I ŻYCIE” – konkurs biologiczny, przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych: KAT. 1 – uczniowie klas V – VI szkół podstawowych, KAT. 2 – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych, KAT. 3 – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
 2. W Wielkim Teście Edukacyjnym uczeń może wziąć udział w teście konkursowym z biologii (zakres zgodny z programem nauczania dla danej kategorii). Test przeprowadzony będzie online na platformie testowej. Test będzie trwał 45 minut i składał się będzie z 25 pytań (24 pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, otwartych oraz jednego pytania opisowego) na temat:
  • KAT.1 – organizmy żywe (chemizm, pięć królestw organizmów)
  • KAT.2 – ciało człowieka (tkanki, narządy, układy)
  • KAT.3 – procesy życiowe (chemizm, metabolizm, układy i ich funkcje)
 3. Uczestnik będzie mógł uzyskać w teście maksymalnie 30 punktów: po jednym punkcie za pytania zamknięte i otwarte oraz maksymalnie 6 punktów za pytanie opisowe.
 4. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę uczestników.
 5. Prawo uczestnictwa mają uczniowie, którzy dokonają opłaty w wysokości 10,00 zł. od osoby.
 6. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 lutego 2021 r. do p. Anny Kwiecień – nauczyciel biologii.
 7. Test konkursowy odbędzie się 23 marca 2021 r. w godzinach popołudniowych. Godzina konkursu będzie inna dla każdej z kategorii konkursowych.
 8. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja 2021 r. i przesłane wraz z nagrodami listownie na adres szkoły.
 9. Na laureatów I miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Na laureatów IIIII miejsca w kraju czekają dyplomy laureata oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień krajowych oraz nagród rzeczowych.

Autor wpisu: Anna Kwiecień

Skip to content